Some em mina 96 – âm thanh sống động – nước nôi lênh láng: